Belidean Fastigheter AB • Örebro

Invest in Newly built semi-detached houses in Örebro

A property developer is currently building 23 co-operative housing units in Örebro municipality. Planning permission has been granted, and sales and marketing work started in August 2019. The loan is for up to 18 months with a 10% annual return and is secured by first lien mortgage in the property and parent company guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat en fastighet i Lanna utanför Örebro i syfte att genomföra ett bostadsprojekt om totalt 23 bostadsrätter som ligger i nära anslutning till den populära golfanläggningen Lannalodge Golfresort. Bygglov har beviljats och markarbetet påbörjades under augusti månad. Säljstart skedde i augusti 2019 och projektet väntas färdigställas under sommaren 2020. Inflyttning sker successivt i takt med att bostäderna färdigställs, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Förväntad belåningsgrad uppgår därmed till ca 32 %. Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr i syfte att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad
  • Påbörjat markarbete

Capital raised in 13 hours
8 090 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
107
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19141-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account