Annika Backlund AB • Lindesberg

Invest in Expansiv fastighetskoncern i Mellansverige

Ett väletablerat fastighetsbolag fortsätter att expandera sin verksamhet i Mellansverige. Lånet löper upp till 48 mån med årlig amortering. Årsavkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant.

Översikt

En etablerad koncern som äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige söker bryggfinansiering. Bolaget har ett fastighetsbestånd som utgörs av fastigheter spridda över ett tjugotal orter i sex län. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som estimeras till ett totalt värde om ca 400 mkr med en belåningsgrad om ca 59 %.

I dagsläget omsätter koncernen ca 55 mkr. Fastigheterna som ställs som säkerhet för det aktuella lånet genererar ett driftnetto om ca 1,85 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 10,3 %. Flera bolag inom koncernen har tidigare genomfört ett antal kapitalresningar via Tessin och hittills har två projekt återbetalats till investerarna.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr i syfte att expandera fastighetsbeståndet ytterligare. Lånet löper upp till 48 mån med årlig amortering. Årsavkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant.

Investeringens styrkor

  • Årlig amortering
  • Koncern med stabilt kassaflöde
  • Två återbetalda kapitalresningar via Tessin

Capital raised in 8 days
5 100 000 SEK
Number of investors
74
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 48 mån
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#20205-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account