Invest in Property acquisition in Central Sweden

Örebro

A well-established property company continues to expand its operations in Central Sweden. The group currently owns a stock of approximately 700 properties and premises which generate a rental income of around SEK 55 million per year. The loan runs for up to 48 months with annual amortisation. The annual return is 8% and the loan is secured by a real estate mortgage and a parent company guarantee.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Bolaget har ett fastighetsbestånd som utgörs av fastigheter spridda över 24 orter. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som estimeras till ett totalt värde om ca 350-400 mkr med en belåningsgrad om ca 65 %.

I dagsläget omsätter koncernen ca 55 mkr. Fastigheterna som ställs som säkerhet för det aktuella lånet genererar ett driftnetto om ca 3,1 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 8,7 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8,8 mkr i syfte att expandera fastighetsbeståndet ytterligare. Lånet löper över 48 mån med 8 % årsränta och säkerställs med pant i fastigheter samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • En tidigare återbetald kapitalresning via Tessin
  • Fullt uthyrda fastigheter med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant