S Kiinteistöt Oy • Turku • Finland

Invest in Property sale in central Åbo

A real estate group is now seeking to borrow capital to enable the sale of 24 homes in central Turku. The loan is for up to 24 months with interest payments every six months. The annual return is 10% and the loan is secured by second mortgage in properties and parent company guarantee.

Översikt

En finsk fastighetskoncern verksam inom förvaltning av hyresfastigheter planerar nu att avyttra 24 lägenheter i centrala Åbo för att möjliggöra vidare expansion inom koncernen. Bolagen äger i dagsläget totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på attraktiva lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Fastigheten omfattar totalt 48 bostadslägenheter och genomgick en totalrenovering under 2015. I dagsläget värderas fastigheten till ca 15 MEUR, där avyttringen i första hand avser 24 lägenheter i trapphus B med ett uppskattat marknadsvärde om ca 8,6 MEUR. Vid genomförd avyttring väntas försäljningsvinsten uppgå till ca 3 MEUR.

Bolaget lånar nu in upp till 1,4 MEUR för att möjliggöra försäljningen genom att omstrukturera finansieringen internt i koncernen. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med andrahandspant i hyresbostäder samt proprieborgen från moderbolagen med totala tillgångar om ca 25 MEUR.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrt
  • Kapitalstark fastighetskoncern
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar

Capital raised
1 017 000 EUR
Repaid
Country
Finland
Number of investors
129
Investment type
Loan
Time to maturity
24 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
5 000 EUR
Loan number
#19139-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account