Invest in Pre-sold terraced houses in an expansive municipality

Stockholm

Invest in a residential project in Huddinge south of Stockholm for which 28 out of 30 units have been sold. Construction is in full swing and three residential properties have already been occupied. The loan is up to 17 months with 9% annual return and secured by a real estate mortgage and a surety.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 30 bostadsrätter i Huddinge strax söder om Stockholm. Intresset för projektet har varit stort och i dagsläget är 28 av 30 enheter sålda, varav 19 med bindande förhandsavtal samt 9 med upplåtelseavtal. Byggnationen påbörjades under 2018 och tre bostadsrätter är klara och tillträdda av köparna. Ytterligare tre bostäder kommer att stå inflyttningsklara under Q2 2019. Resterande enheter väntas färdigställas löpande fram till våren 2020.

Teamet bakom bolaget har mångårig erfarenhet från fastighetsutvecklingsprojekt och har genomfört ett flertal projekt i Stockholmsområdet, bland annat i Älvsjö och Sollentuna. Koncernens totala tillgångar uppgick till ca 115 mkr vid utgången av 2018.

Bolaget lånar nu in 12 mkr med möjlighet till överteckning upp till 19 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 17 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • 28 av 30 sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant
  • Byggnation pågår