Xlnt Living • Barkarby

Invest in Mobile rental apartments in Barkarby

Invest in the construction of 88 co-operative housing units in northern Stockholm which have been granted state investment aid. The investments offers a 10% annual return with repayment after 12 - 18 months.
Baksidan av modula bostäderna
Baksidan av modula bostäderna

Översikt

En prisbelönt bostadsutvecklare planerar att uppföra studentbostäder i norra Stockholm. Affärsidén är att skapa mobila och flexibla bostäder med effektiv byggnadsprocess för att minska kostnader såväl som produktionstid.

Projektet består av 88 hyresrätter om ett rum och kök med 27,5 kvm. Bolaget har ingått ett avtal med kommunen om att arrendera fastigheten med option för permanent köp när detaljplanen vunnit laga kraft. Tillfälligt bygglov har beviljats och byggstart är planerad till mars 2018. Inflyttning beräknas ske innan årsskiftet 2018/2019.

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd om ca 28 mkr som utbetalas i samband med att bostäderna färdigställs. Investeringsstödet ligger till grund för refinansiering av lånet.

Bostadsutvecklaren lånar nu in ca 10 mkr för att delfinansiera uppförandet av de 88 hyreslägenheterna. Lånet säkerställs med proprieborgen samt personlig borgen och löper med 10 % årlig avkastning med återbetalning efter 12 - 18 månader.

Projektets styrkor

  • Statligt investeringsstöd
  • Personlig borgen
  • Hög efterfrågan på hyresbostäder

Capital raised
10 190 000 SEK
Repaid
Number of investors
103
Investment type
Loan
Time to maturity
12 –18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18103-1

This project has been completed and is not available for reservations.