Schlyter 3 Förvaltning AB • Stockholm

Invest in Residential properties close to the city centre in Stockholm

Invest in the development of four properties in a suburb of Stockholm. The loan is over approximately 12 - 24 months with a 12% return and is secured by real estate mortgage, directly enforceable guarantee and funds in a pledged account.
Fasad
Fasad

Översikt

En fastighetsutvecklare planerar att uppföra ett antal bostadsrätter i populär förort i Södra Stockholm. Projektet innefattar en detaljplaneändring och besked från kommunen väntas erhållas under hösten 2018.

De fyra fastigheterna som bostäderna ska byggas på värderas i obebyggt skick till ca 130 mkr, givet att den nya detaljplanen antas och bygglov för projektet beviljas. Bolaget arbetar parallellt med alternativet att bygga enligt gällande detaljplan, vilket omfattar ett projekt om totalt 47 bostäder.

VD:n för fastighetsutvecklingsbolaget har stått bakom två återbetalda projekt via Tessin, "Renovering av sekelskiftesfastighet" och "Förvärv och ombyggnation i toppläge". Lånen återbetalades till investerarna under våren 2017.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att refinansiera ett befintligt lån och därmed frigöra kapital för att delfinansiera det aktuella projektet. Lånet löper över ca 12 - 24 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt medel på pantsatt konto.

Projektets styrkor

  • 12 % årsavkastning
  • Fastighetspant
  • Företrädare står bakom två återbetalda kapitalresningar via Tessin

Capital raised in 1 day
10 040 000 SEK
Extended duration
Number of investors
120
Investment type
Loan
Time to maturity
12 –24 months
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18125-1

This project has been completed and is not available for reservations.