Invest in New development in expansive Aspudden

Stockholm

Invest in the development of four properties in a popular residential area in Stockholm. The loan is over 12–24 months with a 12% annual return and it is secured by a real estate mortgage, a surety and funds in a pledged account.

Innergård
Innergård

Översikt

Fastighetsutvecklaren planerar att uppföra 91 bostadsrättslägenheter i populärt bostadsområde utanför Stockholm. Byggnationen förutsätter att en ny detaljplan antas och besked om önskad detaljplaneändring väntas erhållas under hösten 2018. Alternativet är att bebygga fastigheterna enligt rådande detaljplan, vilket skulle innebära ett bostadsprojekt om totalt 47 lägenheter.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin, i projekten "Prisbelönt utvecklare med exklusiva bostäder", "Nyproduktion och ombildning i Mälardalen" och "Smålägenheter i Aspudden".

Projektägaren har även stått bakom två tidigare kapitalresningar via Tessin, "Renovering av sekelskiftesfastighet" och "Förvärv och ombyggnation i toppläge". Båda projekten återbetalades till investerarna under våren 2017.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr i en första kapitalresning för att refinansiera ett befintligt lån och därmed frigöra kapital för att delfinansiera det aktuella projektet. Lånet löper över 12 - 24 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt medel på pantsatt konto.

Projektets styrkor

  • 12 % årsavkastning
  • Fastighetspant
  • Företrädare står bakom två återbetalda kapitalresningar via Tessin