P.E. Invest Aktiebolag • Sundsvall

Invest in Leading indoor play park close to IKEA

Construction of an indoor play park in one of Sweden's largest shopping centres. Sale of the property before construction starts – 12 year lease with an indoor play park chain.

Byggnation av lekland

Projektägaren kommer att teckna ett 12-årigt hyresavtal med en ledande leklandskedja samt avyttra hela fastigheten innan byggstart. Bolaget har tidigare framgångsrikt uppfört ett motsvarande lekland åt samma kedja i annan stad.

Parterna planerar för ett långsiktigt samarbete på orter över hela landet. Bygglovsansökan har inlämnats och projektägaren skyddar sig mot byggrisker genom att teckna en s k färdigställandegaranti i samband med totalentreprenaden.

Projekttiden beräknas till 7-12 månader.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge nära IKEA
  • Kort uppförandetid
  • Etablerad och beprövad samarbetsform mellan projektägaren och leklandsoperatören
  • 12-årigt hyresavtal och försäljning av fastigheten innan byggstart
  • Färdigställandegaranti som skydd mot byggrisker

Intresserad?

För att läsa mer om projektet under de låsta flikarna, vänligen logga in eller registrera ett konto hos oss på Tessin.

Capital raised
10 670 000 SEK
Repaid
Number of investors
114
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
7–12 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#15103-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account