Invest in Rental properties with a short production period

Skillingaryd

Invest in the construction of 23 rental apartments in Småland. The loan is over about 12 - 24 months with a 10% annual return and is secured by real estate mortgage, directly enforceable guarantee and second share pledge.

Vardagsrum
Vardagsrum

Översikt

Bostadsutvecklare uppför 23 hyresrätter i Småland. Byggnationen är långt framskriden och de första bostäderna väntas färdigställas i oktober 2018. Projektets första fas delfinansierades genom en kapitalresning via Tessin.

I början av september 2018 hölls en lägenhetsvisning med ett flertal intressenter och i dagsläget fyller den interna kön upp samtliga lägenheter. Teckning av hyresavtal väntas ske under september/oktober 2018.

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd om ca 8,6 mkr, vilket erhålls efter slutbesiktningen. Lånet planeras att refinansieras genom upptagande av ett långsiktigt banklån efter färdigställandet.

Utvecklaren lånar nu in upp till 7 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant i andra hand. Låntagaren har möjlighet att återbetala, alternativt amortera efter att lånet löpt i 12 mån.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Beviljat statligt investeringsstöd
  • Minsta investering 30 000 kr