Aktiebolag Gelo-MA • Blekinge

Invest in Co-operative rental properties in Olofström

Invest in the conversion of a commercial property into 37 rental units in southern Sweden.
Baksidan av huset
Baksidan av huset

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat en kommersiell fastighet i södra Sverige med syfte att konvertera den till ett seniorboende för åldersgruppen 65+. Projektet omfattar 37 hyresrätter om 1 - 3 RoK på ca 30-85 kvm, samt gemensamhetsytor. Bygglov har vunnit laga kraft och byggstart är planerad till april 2018. Inflyttning beräknas ske under Q2 2019.

Projektägaren planerar att hyra ut fastigheten till en kooperativ hyresrättsförening som bildades 2017. Efterfrågan på seniorboende i centralt läge är hög på orten, och bostäderna har lockat många intressenter. Hyresrätterna är centralt belägna och närområdet erbjuder ett brett serviceutbud.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr (med möjlighet till överteckning upp till 18 mkr) för att delfinansiera projektet. Lånet löper över 12 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Beviljat bygglov
  • Statligt investeringsstöd

Capital raised
14 530 000 SEK
Repaid
Number of investors
200
Investment type
Loan
Time to maturity
12 - 18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18106-1

This project has been completed and is not available for reservations.