Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invest in Terraced houses located in central Helsingborg

Helsingborg

Invest in the construction of six terraced houses about 3 km from the centre of Helsingborg. The investment offers a 9% annual return with repayment after 8 - 12 months.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat fastigheter i Helsingborg där sex nya radhus ska uppföras. Bolaget arbetar primärt med bostadsproduktion och målgruppen är allt från unga par till barnfamiljer.

Bostadsproduktionen startade under hösten 2016 och inflyttning väntas ske under hösten 2017. Radhusen byggs ca 3 km utanför centrala Helsingborg i bostadsområdet Vasatorp.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 5 mkr i lån för att delfinansiera radhusprojektet. Lånet säkerställs med aktiepant samt pant i fastigheterna. Lånet löper över 8 - 12 mån med 9 % ränta. Kapitalet ska användas för att färdigställa projektet tillsammans med egna medel från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Kort löptid 10 månader
  • Minsta investering 30 000 kr