Scandinavian Stenvillan AB • Helsingborg

Invest in Terraced houses located in central Helsingborg

Invest in the construction of six terraced houses about 3 km from the centre of Helsingborg. The investment offers a 9% annual return with repayment after 8 - 12 months.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat fastigheter i Helsingborg där sex nya radhus ska uppföras. Bolaget arbetar primärt med bostadsproduktion och målgruppen är allt från unga par till barnfamiljer.

Bostadsproduktionen startade under hösten 2016 och inflyttning väntas ske under hösten 2017. Radhusen byggs ca 3 km utanför centrala Helsingborg i bostadsområdet Vasatorp.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 5 mkr i lån för att delfinansiera radhusprojektet. Lånet säkerställs med aktiepant samt pant i fastigheterna. Lånet löper över 8 - 12 mån med 9 % ränta. Kapitalet ska användas för att färdigställa projektet tillsammans med egna medel från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Kort löptid 10 månader
  • Minsta investering 30 000 kr

Capital raised
5 500 000 SEK
Repaid
Number of investors
28
Investment type
Loan
Time to maturity
8–12 months
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#17117-1

This project has been completed and is not available for reservations.