Säker P. Fastighetsförvaltning AB • Stockholm

Invest in Nyproduktion med 91 % uthyrningsgrad

En fastighetsutvecklare bygger nu en industribyggnad i Upplands Väsby. Lånet löper upp till 6 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare bygger nu en industrilokal i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till E4:an. Byggnaden kommer att bestå av fyra lokaler med totalt 2 730 kvm kontors- och verkstadsyta. Hyresavtal t.o.m. maj 2024 har tecknats för 2 495 kvm vilket ger en uthyrningsgrad på ca 91 %.

I dagsläget pågår det interiöra arbetet och lokalen bedöms tillträdas av hyresgästerna under Q1 2022. Fastigheten har värderats till ca 56 mkr (värdetidpunkt oktober 2021) i färdigställt skick och vinstmarginalen i projektet beräknas till ca 22 %.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr för att slutföra byggnationen. Den aktuella resningen är det tredje och sista lyftet i ett byggnadskreditiv som lyfts under 2020/2021 via Tessin. Lånet löper upp till 6 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Uthyrningsgrad 91 %
  • Interiört arbete pågår

Capital raised
14 990 000 SEK
Repaid
Number of investors
109
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 6 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
100 000 SEK
Loan number
#20200-3

This project has been completed and is not available for reservations.