Säker P. Fastighetsförvaltning AB • Stockholm

Invest in Industrilokal med bottenpant i Stockholm

En fastighetsutvecklare bygger nu en industribyggnad i Upplands Väsby. Markarbetet påbörjas inom 4-6 veckor och tillträdet för hyresgästerna är beräknat till maj 2021. Uthyrningsgraden med redan teckande avtal kommer att uppgå till 91% efter färdigställande. Lånet löper upp till 14 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare bygger nu en industrilokal i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till E4:an. Byggnaden kommer att bestå av fyra lokaler med totalt 2 730 kvm kontors- och verkstadsyta. Hyresavtal t.o.m. maj 2024 har tecknats för 2 495 kvm vilket ger en uthyrningsgrad på ca 91 %. Markarbetet påbörjas inom 4-6 veckor och färdigställandet är beräknat till maj 2021.

Värdet på fastigheten i färdigställt skick väntas uppgå till ca 52 mkr (värdetidpunkt september 2020) med en direktavkastning på 6,4 % och projektet beräknas ha en vinstmarginal på ca 16 %. Hittills har ca 10,3 mkr investerats i projektet i form av bl.a. markförvärv, anslutningsavgift för VA samt projektering.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det första lyftet i ett byggkreditiv bestående av tre lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 14 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Uthyrningsgrad 91 %
  • Nedlagda kostnader ca 10,3 mkr

Capital raised
10 020 000 SEK
Repaid
Number of investors
27
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 14 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
100 000 SEK
Loan number
#20200-1

This project has been completed and is not available for reservations.