Invest in Industrifastighet norr om Stockholm

Stockholm

Investera i uppförandet av en industrilokal i Bredden industriområde i Sollentuna kommun norr om Stockholm. Bygglov är beviljat och byggstart är beräknad till mitten av augusti 2017. Lånet löper med 11 % årlig avkastning och återbetalning efter 8 – 11,5 månader.

Översikt

En företagare med verksamhet inom handel och service av motorcyklar planerar att uppföra en ny industribyggnad för sin lagerverksamhet.

Industribyggnaden uppförs i Bredden industriområde i Sollentuna kommun, ett väletablerat industriområde strax norr om Stockholm. Totalt kommer byggnaden att uppgå till ca 3 000 kvm och inrymma tre lokalhyresgäster.

Efter färdigställande planerar låntagaren att refinansiera Tessins lån med långsiktig bankfinansiering. Bolaget har erhållit en förhandsvärdering på fastigheten efter slutförd byggnation som uppgår till ca 35 mkr.

Bolaget lånar nu in ca 11 mkr för att delfinansiera uppförandet av industribyggnaden. Lånet säkerställs med pant i fastigheten, aktiepant samt personlig borgen och löper med 11 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 11,5 månader.

Projektets styrkor

 • 11 % årsavkastning
 • Bottenpant i fastigheten
 • Personlig borgen

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt ett digitalt skuldebrev.

 • Översikt

  Översikt

  En företagare med verksamhet inom handel och service av motorcyklar planerar att uppföra en ny industribyggnad för sin lagerverksamhet.

  Industribyggnaden uppförs i Bredden industriområde i Sollentuna kommun, ett väletablerat industriområde strax norr om Stockholm. Totalt kommer byggnaden att uppgå till ca 3 000 kvm och inrymma tre lokalhyresgäster.

  Efter färdigställande planerar låntagaren att refinansiera Tessins lån med långsiktig bankfinansiering. Bolaget har erhållit en förhandsvärdering på fastigheten efter slutförd byggnation som uppgår till ca 35 mkr.

  Bolaget lånar nu in ca 11 mkr för att delfinansiera uppförandet av industribyggnaden. Lånet säkerställs med pant i fastigheten, aktiepant samt personlig borgen och löper med 11 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 11,5 månader.

  Projektets styrkor

  • 11 % årsavkastning
  • Bottenpant i fastigheten
  • Personlig borgen

  Reservera andelar i projektet nu

  Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt ett digitalt skuldebrev.

 • Projektägare
 • Projektet
 • Villkor
 • Frågor 2
 • Nyheter 3