Invest in Industrial property north of Stockholm

Stockholm

Invest in the construction of an industrial premise in Bredden Industrial Estate in Sollentuna Municipality, north of Stockholm. Planning permission has been granted and construction is due to begin in the middle of August 2017. The loan offers an 11% annual return with repayment after 8 –11.5 months.

Översikt

En företagare med verksamhet inom handel och service av motorcyklar planerar att uppföra en ny industribyggnad för sin lagerverksamhet.

Industribyggnaden uppförs i Bredden industriområde i Sollentuna kommun, ett väletablerat industriområde strax norr om Stockholm. Totalt kommer byggnaden att uppgå till ca 3 000 kvm och inrymma tre lokalhyresgäster.

Efter färdigställande planerar låntagaren att refinansiera Tessins lån med långsiktig bankfinansiering. Bolaget har erhållit en förhandsvärdering på fastigheten efter slutförd byggnation som uppgår till ca 35 mkr.

Bolaget lånar nu in ca 11 mkr för att delfinansiera uppförandet av industribyggnaden. Lånet säkerställs med pant i fastigheten, aktiepant samt personlig borgen och löper med 11 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 11,5 månader.

Projektets styrkor

  • 11 % årsavkastning
  • Bottenpant i fastigheten
  • Personlig borgen