AB-hem • Central Sweden

Invest in Fast growing rental stock in Central Sweden

Invest in a growing property company with holdings in central Sweden. The company is planning to expand its activities and acquire new properties within its area of activity and the investment offers a 9% annual return.

Översikt

Ett renodlat fastighetsbolag reser nu kapital för att förvärva nya fastigheter i Mellansverige. Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt och målsättningen är att tillhandahålla vackra, naturnära bostäder som är varsamt renoverade och har ett svenskt kulturvärde. Bolagets strategi är att äga och förvalta fastigheter på flera orter och har sedan 2009 byggt upp ett fastighetsvärde om ca 195 mkr.

Idag består det samlande fastighetsbeståndet av 400 lägenheter, en ökning med 400 % på åtta år. Målsättningen är att öka beståndet till cirka 800 lägenheter inom de närmaste tre åren.

Bolaget planerar att förvärva fastigheter inom samma segment och tar nu in kapital för fortsatta fastighetsförvärv. Bolaget har tidigare genomfört en kapitalresning via Tessin för att förvärva fastigheter i projektet Expansivt bostadsbolag i Mellansverige.

Fastighetsbolaget lånar nu in 10 mkr för att delfinansiera nya förvärv i Mellansverige. Lånet löper över 24 månader med en årsränta om 9 % och säkerheter i form av fastighetspant, aktiepant, samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Minsta investering 20 000 kr
  • Upprustat bestånd med sund belåning

Capital raised
8 120 000 SEK
Repaid
Number of investors
200
Investment type
Loan
Time to maturity
24 months
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
20 000 SEK
Loan number
#17127-1

This project has been completed and is not available for reservations.