Invest in Premises with long rental contracts

Umeå

Invest in two existing rental properties with further development potential in Umeå. The loan runs over 12–36 months with an annual return of 7%.

Översikt

Ett fastighetsbolag äger två hyresfastigheter om totalt 1 992 kvm fördelat på fyra lokaler. Fastigheterna är belägna söder om Umeå och lokalerna hyrs ut med avtal som sträcker sig över tio år, respektive tre till fyra år.

De aktuella fastigheterna värderas till totalt 30,7 mkr och den förväntade belåningsgraden ligger på ca 72 % av det totala värdet. Den årliga direktavkastningen uppgår till ca 6,4 %.

Fastighetsbolaget har tidigare rest kapital via Tessin i projekten Förädling av attraktiv handelsfastighet och Omvandling i välbesökt handelsområde.

Bolaget lånar nu in upp till 5,3 mkr för refinansiering av befintligt lån. Lånet löper över ca 12 - 36 månader med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och aktiepant. Låntagaren har möjlighet att amortera efter att lånet löpt i 12 mån.

Projektets styrkor

  • Minsta investering 30 000 kr
  • Fastighetspant
  • Långa hyreskontrakt