Westestate • Scania

Invest in First-class housing in a tennis Mecca

Invest in the construction of 22 tenant-ownership units with sea views in Båstad. Construction began in autumn 2017 and occupancy is planned for Q1 2019. The loan runs for approximately 12–16 months with 10% annual interest and it is secured by a real estate mortgage, share pledge and a surety.

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu 22 bostadsrätter med havsutsikt på skånska Bjärehalvön. Bygglov har vunnit laga kraft och byggnationen inleddes under hösten 2017. Tio lägenheter är sålda med bindande förhandsavtal och ytterligare tre enheter är bokade. Bostäderna väntas stå inflyttningsklara under Q1 2019.

Koncernen har tidigare rest kapital via Tessin i projekten Slutsålda bostadsrätter mitt i Åre samt Bostäder med havsvy i Båstad. Den tidigare kapitalresningen för projektet i Båstad avsåg finansiering för etapp 1 i det aktuella projektet, som ska delfinansieras genom detta erbjudande. Inflyttning för den första etappen är planerad till juli 2018.

Bostadsutvecklaren lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera uppförandet av projektets andra etapp. En mindre del av kapitalet kommer även att användas för att delfinansiera detaljplanearbete för en fastighet som förvärvats inom koncernen. Lånet löper över 12 - 16 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Byggnation pågår
  • Säljs med bindande förhandsavtal
  • Tidigare kapitalresningar via Tessin

Capital raised
6 310 000 SEK
Repaid
Number of investors
88
Investment type
Loan
Time to maturity
12–16 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18112-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account