Invest in Holiday home with sea view in Strömstad

Strömstad

Invest in the construction of 37 holiday homes in a popular holiday area in West Sweden. The investment runs for 3–7 months with a 10% annual return and occupancy planned for Q2/Q3 2018.

Fritidshus i StrömstadFritidshus i Strömstad

Översikt

En fastighetsutvecklare som ingår i en väletablerad koncern uppför fritidshus med sjönära läge i västra Sverige. Koncernen har ägnat sig åt fastighetsverksamhet sedan 90-talet och systerbolaget hade per sista dec 2016 en balansomslutning om ca 660 mkr med ett resultat om ca 150 mkr.

Bolaget reste kapital under augusti 2017 via Tessin för att finansiera den första fasen i projektet. Delfasen bestod i att utföra markarbete, upprätta visningshus samt inleda byggnationen. Marken är snart färdigsprängd, visningshusen är upprättade och övrig byggnation löper på enligt tidsplan. Inflyttning är beräknad till Q2/Q3 2018.

Bolaget genomför nu en andra kapitalresning om ca 4,6 mkr för att delfinansiera slutfasen av de 37 fritidshusen. Lånet löper med 10 % årlig avkastning med återbetalning inom 3 – 7 månader och säkerställs med aktiepant samt pant i fastigheter.

Projektets styrkor

  • Starka ägare med solid fastighetsbakgrund
  • Kort löptid - 3 till 7 månader
  • Minsta investering - 30 000 kr