NECD Co AB • The Mälaren Valley

Invest in Separate detached houses in the Mälaren Valley.

Invest in the construction of three detached houses. Planning permission has been granted for all properties. The loan is over 10 - 18 months with an 11% annual return and is secured by real estate mortgage, share pledge and limited personal guarantee.
Framsida
Framsida

Översikt

En bostadsutvecklare uppför tre friliggande villor. Samtliga fastigheter har tillträtts och bygglov har beviljats för alla tre tomter. Markarbetet har påbörjats och den första husleveransen är planerad till november/december 2018. Inflyttning planeras ske mellan Q2/Q3 2019.

Teamet har tidigare erfarenhet av liknande projekt och har varit delaktigt i uppförandet av totalt 38 hus. Villorna produceras i fabrik i Estland med målsättningen att uppnå en kostnadseffektiv process samt skapa prisvärda bostäder till en bred målgrupp.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera uppförandet av villorna. Lånet löper ca 10 - 18 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 20 000 kr

Capital raised
5 100 000 SEK
Repaid
Number of investors
113
Investment type
Loan
Time to maturity
10–18 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
20 000 SEK
Loan number
#18129-1

This project has been completed and is not available for reservations.