Invest in Pre-sold mountain chalets close to the ski slopes

Härjedalen

Invest in the construction of 20 holiday cottages close to the ski slopes in Skalpasset, Vemdalen. Sales have commenced and all units have been sold with reservation contracts. Ground work is ongoing and the project is expected to be completed in October 2020. The loan is over up to 14 months with an 8% annual return and is secured by real estate mortgage with first priority and parent company guarantee.

Översikt

En projektutvecklare uppför nu 20 fritidshus i Vemdalen. Husen byggs i direkt anslutning till Västbacken i Skalpasset, Klockarfjället och i dagsläget är bygglov beviljat och markarbeten påbörjade. Husbyggnationen väntas starta under hösten 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i oktober 2020.

Försäljningen av fjällstugorna påbörjades i maj 2019 och intresset har varit stort. I dagsläget är 20 av 20 enheter tecknade med bokningsavtal och flertalet intressenter finns på väntelista. Fastigheten förvärvades med eget kapital och bolaget finansierar totalt ca 56 % av projektkostnaderna med egna insatser, vilket innebär att belåningsgraden uppgår till ca 44 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 14 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Samtliga enheter är sålda med bokningsavtal
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad