Invest in Wind farm with guaranteed electricity price

Kalmar

Invest in two high-quality, operational wind farms with guaranteed revenue.

Översikt

Ett investmentbolag som investerar i samhällsnyttig och förnyelsebar infrastruktur planerar att utöka sitt vindkraftsbestånd och tar nu in kapital för att förvärva två nya vindkraftverk i södra Sverige. Bolaget äger sedan tidigare en tredjedel av ett obelånat vindkraftverk i Kalmar kommun.

Koncernens innehav består idag av totalt 65,2 vindkraftverk för 700 mkr, där 10 stycken av kraftverken är halvägda och 40 stycken ägs till 20 %. Resterande vindkraftverk är helägda. Utöver detta äger koncernen även en fastighetsportfölj i Västra Götaland med 316 hyreslägenheter samt 2 500 kvm kommersiella lokaler som delfinansierats av Tessin i ett tidigare projekt.

Intäkterna från elproduktionen i vindkraftverken säkerställs genom terminskontrakt och elcertifikat. Terminskontrakt reglerar ett förutbestämt elpris under en viss löptid och speglar marknadens förväntningar på framtida prisutveckling.

Därutöver tillkommer även statligt stöd i form av elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och ska öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Tillsammans med terminerna ger elcertifikaten på så sätt förutsägbara intäkter under hela investeringens löptid.

I maj 2015 noterade bolaget en obligation på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List, till ett värde av 500 mkr, som löper ut i maj 2019. Obligationen innehar den eftertraktade Green Bond-certifieringen som attraherar många institutionella investerare.

Investeringens styrkor

  • Förutsägbara intäkter
  • 11 % fast preferensränta
  • Årlig inlösenrätt från 2018