Invest in Fully leased rental property in Gävle

Gävle

Invest in the development of an existing rental property in Gävle. The loan is over 12 –24 months with a 9% annual return and is secured by a real estate mortgage, surety, personal guarantee and share pledge.

Vattendrag i Gävle
Vattendrag i Gävle

Översikt

Ett fastighetsbolag äger och förvaltar en hyresfastighet utanför Gävle. Fastigheten är fullt uthyrd och i byggnaden bedrivs verksamhet inom vård och omsorg. Hyreskontraktet sträcker sig fram till år 2026 och de årliga hyresintäkterna uppgår till ca 2,4 mkr.

Bolaget är en del av en koncern som förvaltar fastigheter om totalt ca 12 000 kvadratmeter. Under 2017 uppgick de totala hyresintäkterna från beståndet till ca 12,8 mkr och under 2018 beräknas intäkterna uppgå till ca 16,5 mkr. Företaget planerar för en fortsatt snabb expansion och målsättningen är att inom en femårsperiod äga ett fastighetsbestånd med ett värde på ca 500 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr för att vidareutveckla den befintliga fastigheten samt delfinansiera den fortsatta expansionen av bolagets fastighetsbestånd. Lånet löper över 12 - 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen, personlig borgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd fastighet
  • Fastighetspant
  • Minsta investering 30 000 kr