Sala City Apartments AB • Sala

Invest inFörvärv av uthyrda fastigheter nära centrum

En fastighetsutvecklare förvärvar nu två fastigheter med en befintlig byggnad i centrala Sala. I dagsläget är 100 % av lokalytan uthyrd med kontrakt på ett år. Arbete för att ta fram detaljplan för byggnation av hyresrätter när det befintliga hyreskontraktet löpt ut är påbörjat. Lånet löper upp till 24 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.
Capital raised in 15 days
3 860 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
38
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 24 mån
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20252-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.