Invest in Förvärv av bostadsaktiebolag i Esbo

Esbo Finland

Ett fastighetsbolag förvärvar en fastighet inför byggnationen av fem parhus i Esbo, Finland. Byggnationen planeras starta vid årsskiftet med beräknat färdigställande Q1 2023. Lånet löper upp till 6 mån med 10 % årsränta och säkerställs med aktiepant, proprieborgen samt personlig borgen.

Exempelmodell från husleverantören.
Exempelmodell från husleverantören.

Översikt

Ett finskt fastighetsbolag förvärvar ett bostadsaktiebolag inklusive en fastighet i Esbo, strax väster om Helsingfors. Esbo är den andra största staden i Finland och ingår i huvudstadsregionen med bra kommunikationsmöjligheter till bland annat Helsingfors centrum. På fastigheten kommer 10 bostäder i form av fem parhus uppföras under 2022. Byggnationen planeras starta vid årsskiftet.

Underlag för ansökan om bygglov förbereds och planeras skickas in i september 2021. Projektvärdet beräknas uppgå till ca 6,18 MEUR med en vinstmarginal om ca 19 %. Teamet bakom bolaget har gedigen erfarenhet av liknande projekt i området, och de har tidigare genomfört kapitalresningar via Tessins dotterbolag i Finland som återbetalats till investerarna.

Bolaget lånar nu in upp till 1 040 000 EUR i en första kapitalresning av totalt tre resningar för att delfinansiera förvärvet av bostadsaktiebolaget. En andra kapitalresning planeras ske inom ca 6 månader för att refinansiera det aktuella erbjudandet och möjliggöra fastighetspant i säkerhetsstrukturen. Den tredje kapitalresningen planeras under 2022 för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 6 mån med 10 % årsränta och säkerställs med aktiepant, proprieborgen samt personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Erfarna utvecklare
  • Vinstmarginal om ca 19 %
  • Tre återbetalda lån via Groundfunding