Invest in Pre-sold terraced house project in Strängnäs

Strängnäs

Invest in the construction of terraced apartments in Södermanland. The loan is over about 10 - 12 months with a 10% annual return and is secured by real estate mortgage, share pledge, directly enforceable guarantee and springing mortgage.

Baksida
Baksida

Översikt

En projektutvecklare uppför nu bostadsrätter i Södermanland. Utvecklaren har genomfört sex kapitalresningar via Tessin och fyra av projekten, Slutsålda radhus mitt i Mälardalen etapp 1 och etapp 2, Slutsålt radhusprojekt i Borlänge samt Slutsålda kedjehus i Strängnäs har återbetalats till investerarna. De två pågående projekten löper enligt plan.

Bostäderna i projektet byggs som radhus och i dagsläget är ett antal sålda med bindande förhandsavtal och ytterligare ett antal är bokade. Markarbetet har påbörjats och den första husleveransen är planerad till årsskiftet 2018/2019. Inflyttning väntas ske senast i september 2019.

Bolaget lånar nu in ca 15 mkr, med möjlig överteckning upp till 20 mkr, för att delfinansiera projektet. Lånet löper över 10 - 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, proprieborgen samt springing mortgage.

Projektets styrkor

  • Fyra återbetalda kapitalresningar via Tessin
  • 65 % sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant