Brf Ladubäcksgärdena 1 • Arboga

Invest in Försålda parhus i Arboga

Investera i nyproduktionen av 10 parhus utanför Arboga. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt och proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 20 nyproducerade bostäder fördelade på 10 parhus belägna i Arboga. Intresset för projektet har varit stort och i dagsläget är 13 av de 20 objekten sålda med bindande förhandsavtal.

Bygglov är beviljat och markarbetet har påbörjats. Samtliga bostäder beräknas stå inflyttningsklara i augusti 2020. De totala intäkterna för projektet beräknas uppgå till ca 53,5 mkr med en belåningsgrad om ca 56 %.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr för att delfinansiera byggnationen av det aktuella projektet. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • 65 % sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Markarbetet påbörjat

Capital raised
15 010 000 SEK
Repaid
Number of investors
170
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 18 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19142-1

This project has been completed and is not available for reservations.