Lark Fastighet 2 AB • Idre

Invest in Fastighetsutveckling i Himmelfjäll

Investera i utvecklingen av en ny detaljplan i attraktivt läge mellan Idre by och strax före Himmelfjäll som möjliggör bostäder, centrum, tillfälliga vistelser (hotell) och handel. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en industrifastighet med utvecklingspotential. Fastigheten har ett mycket bra strategiskt läge mellan Idre by och strax före Himmelfjäll och fastighetsägaren arbetar nu för att genomföra en detaljplaneändring som möjliggör byggnation av bostäder och hotell.

Värdet på fastigheten efter att detaljplanen vunnit laga kraft väntas uppgå till ca 8 mkr enligt Forum Fastighetsekonomi (värdetidpunkt april 2021). Företrädarna för bolaget som står bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin varav två lån har återbetalats till investerarna under 2021.

Bolaget lånar nu in upp till 3 mkr för att finansiera fastighetens utveckling i form av markarbete samt kostnaden för att genomföra detaljplaneändringen. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • 31% vinstmarginal
  • Attraktivt läge

Capital raised
3 000 000 SEK
Number of investors
1
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 24 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
100 000 SEK
Loan number
#21145-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account