Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invest in Project under production south of Stockholm

Stockholm

Invest in the construction of 24 co-operative housing units in Huddinge where the construction is well advanced. The loan is over up to 18 months with a 12% annual return and is secured by real estate mortgage and directly enforceable guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare genomför nu ett projekt i Högmora i södra Stockholm. Projektet omfattar 24 bostadsrätter fördelat på åtta parhus och åtta Attefallshus. Tomterna förvärvades för 27 mkr och finansierades med egna insatser. Bygglovet beviljades i Q1 2019 och byggnationen påbörjades i mars 2019.

Försäljningen av parhusen är i full gång och i dagsläget är åtta bostadsrätter sålda med bindande förhandsavtal medan ytterligare fyra är reserverade. De första sex enheterna väntas färdigställas i september 2019 och projektet beräknas vara helt klart under sommaren 2020.

Bolaget lånar nu in 15 mkr i den tredje planerade kapitalresningen för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 18 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Låg belåningsgrad
  • Fastighetspant
  • Långt gången byggnation