Brf Högmoraprakten • Stockholm

Invest in Modern homes within commuting distance

Invest in the construction of 24 tenant-ownership units in Huddinge. Planning permission has been granted and ground work was commenced in Q1 2019. The loan runs for up to approximately 21 months with a 12% annual return and is secured by a real estate mortgage, a surety and a secondary pledge in shares.
Pågående radhusprojekt i Tumba med planerad inflyttning i maj 2019

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat åtta tomter i Huddinge söder om Stockholm i syfte att genomföra ett bostadsprojekt om totalt 24 bostadsrätter. Förvärvskostnaden uppgick till totalt 27 mkr och finansierades med egna insatser. Bygglov har beviljats för samtliga fastigheter och markarbetet påbörjades under mars månad.

I mitten av mars 2019 startade försäljningen av de sex första enheterna. Intresset har varit stort och på kort tid såldes fem bostäder. Inflyttning av den första deletappen planeras ske under Q1 2020 och samtliga bostadsrätter väntas vara färdigställda till sommaren 2020.

Bolaget lånar nu i en andra kapitalresning in 15 mkr med möjlighet till överteckning upp till 18 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 21 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant med inomläge ca 6 mkr - 24 mkr (förvärvskostnad ca 27 mkr), proprieborgen och andrahandspant i aktier.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Markarbete pågår
  • Erfaret team med tidigare projekt i Stockholmsområdet

Capital raised
15 090 000 SEK
Repaid
Number of investors
142
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 21 months
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19117-1

This project has been completed and is not available for reservations.