Brf Högmoraprakten • Stockholm

Invest in Residential housing project in an expansive urban municipality

Invest in the construction of 16 semi-detached apartments and eight small complimentary houses in Huddinge. The loan is for 14 –24 months with an annual return of 10% and it is secured by a real estate mortgage, surety and share pledge.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 24 bostadsrätter i Högmora, ett växande bostadsområde inom ca 20 - 30 min pendlingsavstånd från centrala Stockholm. Förvärvskostnaden för de åtta fastigheterna uppgick till totalt ca 27 mkr och samtliga tomter är i dagsläget obelånade.

Samtliga fastigheter är tillträdda och bygglov väntas beviljas inom kort. Byggstart är planerad till februari/mars 2019 och bostäderna väntas stå inflyttningsklara under sommaren 2020. Det beräknade projektvärdet uppgår till ca 98 mkr med en belåningsgrad om ca 36 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper över ca 14 - 24 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheter, aktiepant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Bottenpant med inomläge 0 - 10 mkr
  • Låg belåningsgrad - ca 36 %
  • Eftertraktat läge ca 20 min från Stockholm city

Capital raised
4 920 000 SEK
Repaid
Number of investors
90
Investment type
Loan
Time to maturity
14–24 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#19100-1

This project has been completed and is not available for reservations.