Kungsholmen Fastighetsutveckling • Stockholm

Invest in Family homes in the Mälaren Valley.

Invest in a new development of detached houses in the Mälaren Valley. The loan offers a 9% annual return with repayment after 12 months.

Översikt

Ett fastighetsbolag som startade 2015 med målsättningen att skapa bostäder i Stockholm och Mälardalen, bygger nu tio nya bostäder i Strängnäs, Hässelby och Hökarängen i Stockholm. Grundarna av bolaget har en solid fastighetsbakgrund och fastighetsutvecklingsexpertis och har under det senaste året arbetat aktivt med markanskaffning för nya bostadsprojekt.

Projekten består av åtta friliggande villor samt ett parhus. Byggstart har skett på fyra av tomterna, resterande kommer att byggstarta under våren och sommaren 2017.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 10 mkr i lån för att delfinansiera färdigställandet av projekten, med aktiepant i bolaget som äger fastigheterna samt proprieborgen från ägarbolaget. Lånet löper på 12 månader med 9 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Erfaret team med bakgrund från fastighetsbranschen
  • Bygglov har beviljats för samtliga projekt
  • Kort löptid på 12 månader

Capital raised
10 470 000 SEK
Repaid
Number of investors
109
Investment type
Loan
Time to maturity
12 months
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#17110-1

This project has been completed and is not available for reservations.