Torps Gård Fastigheter AB • Jönköping

Invest in Byggklara villatomter vid Vättern

Investera i exploateringen av 24 villatomter i det eftertraktade området Bankeryd, ca 5 min från Jönköpings centrum. Lånet löper upp till 18 månader med 8 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför nu ett utvecklingsprojekt om totalt ca 140 bostäder i området Bankeryd vid Vättern, ca 5 min från Jönköpings centrum. Projektet genomförs i etapper varav den första etappen avser exploatering av 24 villatomter som planeras att avyttras löpande under 2021. Hittills har nio tomter släppts till Jönköpings kommunala tomtkö med ca 1 500 registrerade köpare och intresseanmälningar har kommit in för var och en.

Den aktuella resningen delfinansierar infrastrukturen för hela området så som vägar, avlopp, vatten, sprängning och grovplanering. Markutvecklingen har påbörjats och hittills har ca 46 mkr investerats i projektet i form av markförvärv, projektering samt markarbeten. Värdet på fastigheten i befintligt skick, exklusive villatomterna, uppgår till ca 74 mkr (värdetidpunkt november 2020). Belåningsgraden väntas uppgå till ca 54 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera markexploateringen. Återbetalningen väntas ske genom försäljningsintäkterna från villatomterna. Lånet löper upp till 18 månader med 8 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Låg belåningsgrad
  • Hög efterfrågan i området
  • Erfaren utvecklare med ca 800 bostäder

Capital raised
8 100 000 SEK
Repaid
Number of investors
40
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 18 mån
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20242-2

This project has been completed and is not available for reservations.