Boform Fastighetsutveckling AB • Stockholm

Invest in Award-winning developer with exclusive properties

An award-winning residential property developer with projects in Stockholm's inner city and in attractive suburban areas is now seeking capital to develop exclusive tenant-ownership units. Fixed coupon payments on a continuous basis.

Investera i bostäder

En prisbelönt bostadsutvecklare med projekt i Stockholms innerstad och i attraktiva förorter söker nu kapital för att utveckla exklusiva bostadsrätter. Löpande fast kupongutbetalning.

Aktien planeras att noteras under år 2016 vilket, utöver den löpande avkastningen, medför en potentiell kursvinst på investeringen. Fram till noteringen har investerarna årligen en möjlighet att bli inlöst och därmed återfå investerat kapital.

Om bolaget och projekten

Fastighetsutvecklaren utvecklar bostäder med högre standard än de större och traditionella byggbolagen och undviker standardlösningar. Ett anpassat boende kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapas ett bättre boende, nöjdare kunder och i slutändan högre lönsamhet.

Fastighetsutvecklaren säljer vanligtvis sina bostadsprojekt först efter att de färdigställts, och inte på ritning. Denna affärsmodell binder mer kapital under en projektcykel, men å andra sidan kan fastighetsutvecklaren ta bättre betalt för sina bostäder. Människor betalar helt enkelt mer för en färdig bostad, som de kan se och känna på, och blir dessutom ofta nöjdare med slutprodukten.

Investeringens styrkor

  • Löpande fast kupongutbetalning med årlig inlösenmöjlighet och potentiell kursvinst vid notering
  • Prisbelönt fastighetsutvecklare med exklusivt fokus
  • Bostadsprojekt på en uppåtgående marknad

Capital raised in 53 days
18 110 000 SEK
Continuous dividends
Number of investors
166
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
+12 months
Annual target for return
13 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#15102-1

This project has been completed and is not available for reservations.