Invest in Slutsåld nyproduktion på Ljusterö

Ljusterö

Den femte etappen av ett bostadsprojekt på Ljusterö i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 19 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför ett nytt bostadsområde på Ljusterö, ca 45 min från centrala Stockholm. Byggnationen av den femte etappen omfattande 20 bostadsrätter pågår och hittills har ca 22 mkr investerats i etappen i form av projektering och entreprenadkostnader. Markarbetet är färdigställt och stommarna väntas levereras inom kort.

I dagsläget är alla 20 bostäder sålda med upplåtelseavtal. Bostäderna beräknas färdigställas i mars-april 2022 med en vinstmarginal om ca 16 %. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Återbetalningen av det aktuella lånet sker genom försäljningsintäkterna från etappen.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 15,7 mkr i en sista kapitalresning för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 19 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Alla 20 bostäder sålda
  • 22 mkr investerat i projektet
  • Återbetald kapitalresning via Tessin