Axxonen Properties • Stockholm

Invest in Well-known property developer preparing for listing

A property developer with premium projects in the best locations in Stockhom is now raising capital before its planned listing.

Översikt

En fastighetsbolag som utvecklar fastigheter genom byggnation av råvindar, påbyggnader på befintliga fastigheter, nyproduktion, samt konvertering/ombyggnation av hyresfastigheter till bostadsrätter, söker kapital för att växa.

Bolagets affärsidé är att skapa projekt med tydlig integrerad design, property branding och unik arkitektur utifrån varje byggnads förutsättningar. Fastighetsbolaget har idag ett tiotal pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde om ca 500 mkr samt en kraftigt växande pipeline. Bara under Q3 2016 så inleds produktionen av fem nya projekt i innerstan i Stockholm.

Ledningen har arbetat med projektutveckling av bostäder sedan 2004, och drygt 400 lägenheter har sedan start förvärvats, förvaltats och utvecklats. Organisationen har byggt upp en omfattande erfarenhet av förädling och förvaltning av bostadsfastigheter i premiumsegmentet.

Bolaget har tidigare rest kapital kapital via Tessin och emitterar nu preferensaktier med 11 % årsavkastning inför en planerad notering under 2017. Syftet med emissionen är att finansiera en expansion av verksamheten och förvärva nya projekt. Skulle notering utebli finns möjlighet att lösa in preferensaktierna 2019.

Investeringens styrkor

  • Planerad notering 2017
  • Preferensaktie med 11 % årlig avkastning
  • Gediget track-record med projekt i A-lägen

Capital raised in 22 days
22 380 000 SEK
Filed for bankruptcy
Number of investors
195
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
Planned listing
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#16114-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account