Brf Ljusterö Skärgårdsby 4 • Ljusterö

Invest in Eftertraktat skärgårdsprojekt under byggnation

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 16 bostäder i form av parhus, friliggande villor samt Attefallshus i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 21 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en tredje etapp i ett pågående bostadsprojekt på Ljusterö, ca 55 km nordöst om centrala Stockholm. Projektets första och andra etapp är färdigställda och inflyttade. Den tredje etappen avser 16 bostäder i form av fyra parhus, fyra friliggande villor samt fyra Attefallshus. Byggnationen är i full gång och i dagsläget pågår gjutningen av grunderna. Inflyttning planeras starta under Q1 2021.

I dagsläget är 13 av 16 enheter sålda med upplåtelseavtal och ytterligare två lägenheter har seriösa intressenter. Teamet bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin för färdigställandet av etapp 2 och lånet återbetalades till investerarna i april 2020. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet redovisade en balansomslutning om ca 15,4 mkr i det senaste bokslutet per 2019-06-30.

Enligt plan genomförs nu den andra kapitalresningen om 7 mkr med möjlighet till överteckning upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 21 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Pågående byggnation
  • 13 av 16 enheter sålda
  • Återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised
7 120 000 SEK
Repaid
Number of investors
110
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 21 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20224-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account