Skärgårdsvillan Bygg • Ljusterö

Invest in Rural property outside of Stockholm

Invest in the construction of 31 co-operative housing units in the Stockholm archipelago where sales have already started. The loan is over 12 - 18 months with a 10% annual return and is secured by real estate mortgage and directly enforceable guarantee.
Ljusterö Skärgårdsby
Ljusterö Skärgårdsby

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett nytt villaområde i Stockholms skärgård. Projektets första etapp är färdigställd och inflyttad. Byggnationen av etapp 2 har påbörjats och 23 av 31 enheter är sålda med bindande upplåtelseavtal.

Projektet består av friliggande villor och ateljéhus som uppförs i bostadsrättsform. I etapp 2 är arbetet med infrastrukturen samt en stor del av markarbetet klart och monteringen av husstommarna väntas påbörjas under september 2018. Inflyttningen planeras inledas vid årsskiftet 2018/2019 och samtliga bostäder i den andra etappen väntas vara färdigställda under oktober 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektets andra etapp. Lånet löper över 12 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 75 % sålt med bindande upplåtelseavtal
  • Minsta investering 10 000 kr

Capital raised
10 020 000 SEK
Repaid
Number of investors
254
Investment type
Loan
Time to maturity
12–18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
10 000 SEK
Loan number
#18124-1

This project has been completed and is not available for reservations.