Grönbo • Skellefteå

Invest in Eco-friendly development located centrally in Skellefteå

A property developer is building 57 co-operative housing units in central Skellefteå. The investment offers a 12% annual return with repayment after 12 - 18 months.

Översikt

Ett fastighetsbolag upprättar 57 lägenheter på bästa läge i centrala Skellefteå. Bostäderna uppförs i två etapper om 2 - 4 RoK mellan 58 - 124 kvm med ett genomsnittligt pris om 29 000 kr/kvm.

Bolaget har utvecklat ett eget byggsystem där man arbetar med industriellt trähusbyggande. Huskomponenterna tillverkas i bolagets egna fabrik och montaget sker under väderskydd på byggplatsen.

Bolaget lånar nu in ca 15 mkr i en första kapitalresning för att delfinansiera uppförandet av bostadsrätterna. Investeringen säkerställs med pant i fastighet, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen. Lånet löper över 12 - 18 månader med en årsränta om 12 %.

Projektets styrkor

  • Nyetablering av stor arbetsgivare - efterfrågan på bostäder
  • Beviljat bygglov
  • 12 % ränta

Capital raised
15 090 000 SEK
Repaid
Number of investors
170
Investment type
Loan
Time to maturity
12–18 months
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#17137-1

This project has been completed and is not available for reservations.