Invest in Pre-sold apartments by the Skellefte River

Västerbotten

Invest in the construction of 57 tenant-ownership units in a central location. The project is being developed in two stages and project design and ground work have both been commenced. The loan is over 6–12 months with a 10% annual return and it is secured by a real estate mortgage, surety and restricted personal guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare med ekologisk profil uppför nu 57 centrumnära bostadsrätter i två etapper. Den första etappen omfattar 31 lägenheter och den andra 26 lägenheter. 25 bostäder har sålts med bindande förhandsavtal och ytterligare sju bostäder har reserverats.

Fastighetsbolaget reste kapital via Tessin i januari 2018 för att finansiera den första fasen av projektet som bestod i att tillträda fastigheten samt påbörja mark- och projekteringsarbete. Delfasen är nu i sitt slutskede och byggstart väntas inom kort.

Nu genomförs en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av bostadsprojektet. Investeringen säkerställs med pant i fastighet, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen. Lånet löper över 6 - 12 månader med en årsränta om 10 %.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Kort löptid 6-12 månader
  • Minsta investering 30 000 kr