Invest in Fully leased industrial premises in Central Sweden

Fagersta

Invest in an existing rental property in central Fagersta. All premises are fully leased out to stable tenants. The loan runs for up to 12 months with an annual return of 12% and it is secured by a real estate mortgage, a surety and a share pledge.

Byggnad
Byggnad

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en hyresfastighet i centrala Fagersta. Fastigheten har ett attraktivt läge med nära anslutning till riksväg 66, som sträcker sig mellan Västerås och Sälenfjällen.

Byggnaden innefattar två lokaler om totalt 2 376 kvm och samtliga ytor är fullt uthyrda. Utöver fastigheten i Fagersta äger koncernen en kommersiell fastighet på Värmdö utanför Stockholm, som värderas till ca 41 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 6 mkr för att refinansiera ett befintligt lån inom koncernen. Lånet löper upp till 12 mån med en årsavkastning om 12 % och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd fastighet med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant
  • 12 % årlig avkastning