Invest in Residential units under construction in central Skellefteå

Skellefteå

Invest in the construction of 57 tenant-ownership units in central Skellefteå. 39 out of the 57 properties have thus far been sold with advance agreements. The loan is for up to 12 months with an 11% annual interest and it is secured by a real estate mortgage, a surety and a restricted personal guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför 57 bostadsrätter i centrala Skellefteå och ca 70 % av bostäderna är sålda med förhandsavtal. Byggnationen startade under våren 2018 och i dagsläget är det första av totalt fem hus färdigmonterat. Inflyttningen väntas starta i juni 2019.

Lägenheterna säljs för ca 29 000 kr/kvm, vilket är ca 4 000 - 6 000 kr lägre än det genomsnittliga kvadratmeterpriset för jämförbara bostäder i området. Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är stor och bostadsunderskottet väntas kvarstå även under kommande år.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att refinansiera ett tidigare lån via Tessin och slutföra projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Ca 70 % sålt med bindande avtal
  • Fastighetspant
  • Byggnation pågår