Rusk AB • Vasa • Finland

Invest in Byggnation av 100 % uthyrd padelhall

Investera i uppförandet av en kommersiell fastighet anpassad för padel i Korsholm. Lånet löper upp till 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt begränsad personlig borgen.

Översikt

Ett erfaret fastighetsbolag äger och förvaltar padelhallar i Finland. Hallarna hyrs ut till ett systerbolag som bedriver uthyrningen av banorna i Korsholm samt Karleby. Låntagarens intäkter från uthyrning av anläggningarna beräknas uppgå till ca 175 000 EUR under 2021 och systerbolaget beräknas omsätta över 1 MEUR under 2021.

Nu uppför bolaget en ny anläggning i Korsholm, ca 7 km från centrala Vasa. Efterfrågan för padel har ökat markant och en ny hall planeras uppföras bredvid den befintliga anläggningen i området. Stomresning pågår och färdigställandet beräknas till augusti 2021. Hittills har ca 260 000 EUR investerats i byggnationen och värdet på fastigheten i färdigställt skick väntas uppgå till 1,2 MEUR (värdetidpunkt maj 2021).

Bolaget lånar nu in upp till 1 MEUR för att delfinansiera byggnationen av padelhallen. Återbetalningen planeras ske delvis med bankfinansiering, som det redan finns offert för, och delvis med bolagets kassaflöde. Lånet löper upp till 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt begränsad personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • 100 % uthyrd anläggning
  • Hög efterfrågan i området

Capital raised
1 024 000 EUR
Repaid
Country
Finland
Number of investors
77
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 12 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
5 000 EUR
Loan number
#21117-1

This project has been completed and is not available for reservations.