Invest in Construction started of project in the Stockholm archipelago.

Stockholm

Invest in the construction of eight tenant-ownership units in the Stockholm Archipelago. The loan is over approximately 5–13 months with an 11% annual return and it is secured by a real estate mortgage, a surety and a restricted personal guarantee.

Baksida parhus
Baksida parhus

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt åtta bostadsrätter i skärgårdsnära läge, ca 30 min från Stockholm city. I dagsläget är fem av åtta lägenheter sålda med bindande förhandsavtal och inflyttning planeras ske i slutet av april 2019.

Bygglov har beviljats och för närvarande pågår sprängningsarbete samt gjutning av plattor. Monteringen av stommarna har påbörjats och en huskropp är färdigmonterad. Under augusti 2018 reste bolaget kapital via Tessin för att delfinansiera den första fasen av projektet.

Bolaget lånar nu in upp till 6 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Lånet löper över ca 5 - 13 månader med 11 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • 5 av 8 bostadsrätter sålda med bindande förhandsavtal
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 10 000 kr