Ella Park Development AB • Täby

Invest in Nytt kvarter i expansiv kommun

En fastighetsutvecklare förbereder inför kommande byggnation av 29 bostadsrätter i Täby, strax norr om Stockholm. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare planerar att bygga ett bostadsprojekt om totalt 29 bostadsrätter i Täby, strax norr om Stockholm. Täby är en expansiv kommun med hög efterfrågan på bostäder varav det aktuella projektet ligger i nära anslutning till Täby centrum, ett av Sveriges största shoppingcenter. Projektet har värderats till ca 125,6 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt juni 2020) vilket möjliggör en vinstmarginal om ca 19 %. Teamet bakom projektet har två återbetalda lån via Tessin.

Två av de tre befintliga bostadsvillorna på plats har i dagsläget rivits. En viss förskjutning har skett i den ursprungliga tidsplanen på grund av att dialogen med kommunen avseende utformningen av projektet dragit ut på tiden samt hög belastning hos kommunen. Bygglov väntas nu erhållas under hösten 2021 och säljstart sker i samband med detta. Lägenheterna planeras stå inflyttningsklara under hösten 2023.

Bolaget lånar nu in upp till ca 10 mkr för att refinansiera ett tidigare lyft samt delfinansiera produktionskostnaderna. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggkreditiv bestående av ett flertal lyft under 2021/2022. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Hög efterfrågan på bostäder i området
  • Vinstmarginal ca 19 %
  • Två återbetalda lån via Tessin

Capital raised in 1 day
10 060 000 SEK
Number of investors
93
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 24 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20196-4

This project has been completed and is not available for reservations.