Invest in Skärgårdsnära bostäder under byggnation

Lån 1
Värmdö

Investera i ett byggstartat projekt bestående av 14 bostadsrätter på Värmdö, strax utanför Stockholm. Lånet löper upp till 12 månader med 8 % årsränta och säkerställs genom bottenpant och proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 14 bostadsrätter på Värmdö, ca 30 min från centrala Stockholm. Projektet har byggstartat och försäljning påbörjades under september månad. Objekten görs tillgängliga på marknaden allteftersom de färdigställs och samtliga tre bostäder som hittills varit tillgängliga för försäljning har på kort tid tecknats med upplåtelseavtal.

De första två enheterna är klara och köparna väntas tillträda inom kort. Resterande enheter väntas säljas och tillträdas successivt i takt med färdigställandet, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Belåningsgraden i projektet kan därmed begränsas och lån i förhållande till förväntat projektvärde uppgår till ca 17 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att refinansiera förvärvet av fastigheterna samt delfinansiera byggnationen av det aktuella projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 8 % årsränta och säkerställs genom bottenpant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Bottenpant
  • Låg belåningsgrad
  • 3 av 3 sålda enheter