Västerhejde Projekt AB • Gotland

Invest in Pre-sold residential properties near Visby

Invest in the construction of co-operative housing units on Gotland. The loan has a 10% annual return and is secured by real estate mortgage, share pledge, parent company guarantee and limited personal guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 45 bostadsrätter i tre etapper på Gotland. Den första etappen väntas vara färdigställd under september 2018 och 11 av 14 bostäder är sålda med bindande förhandsavtal.

Projektet ligger endast några km från Försvarets nya regemente på Gotland. Beslutet att återetablera minst en bataljon (ca 300 personer) innebär att efterfrågan på bostäder i området sannolikt kommer att öka i betydande omfattning under de kommande åren.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin. Kapitalresningen avsåg delfinansiering av den första fasen i det aktuella projektet. Utvecklaren lånar nu in 15 mkr för att slutföra etapp 1 samt delfinansiera etapp 2 och 3. Lånet löper över 18 - 24 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • 11 av 14 bostäder sålda i etapp 1
  • Hög efterfrågan på bostäder i området
  • Etapp 1 nära färdigställande

Capital raised
9 790 000 SEK
Repaid
Number of investors
112
Investment type
Loan
Time to maturity
18 - 24 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18121-1

This project has been completed and is not available for reservations.