Mathesa Investments AB • Trollhättan/Halmstad

Invest in Expansive property group in West Sweden

Invest in a property group with a rental stock of approximately 200 residential properties. The loan runs for up to 24 months with biannual interest payments. Annual return is 9% and the loan is secured by a share pledge in the group's parent company and by a personal guarantee.

Översikt

Fastighetskoncernen äger och förvaltar fastighetsbestånd som värderats till ca 175 mkr med en belåning om ca 98 mkr. Bestånden består till största del av bostäder och har ett årligt driftnetto om ca 10 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 5,7 %.

Teamet bakom bolaget har mångårig erfarenhet av fastigheter och planerar nu för fortsatt expansion. För närvarande utvärderas ett potentiellt förvärv i Småland, vilket skulle öka värdet på koncernens fastighetsportfölj till ca 270 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 7 mkr för att delfinansiera kommande förvärv. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med aktiepant i koncernens moderbolag samt full personlig borgen från den fysiska ägaren i koncernen.

Projektets styrkor

  • Befintliga hyresbestånd om ca 175 mkr
  • Stabila kassaflöden - årligt driftnetto om ca 10 mkr
  • Personlig borgen

Capital raised
7 120 000 SEK
Repaid
Number of investors
97
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 24 months
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#19103-1

This project has been completed and is not available for reservations.