Caritas Fastigheter • Mälaren Valley and Gothenburg

Invest in Healthcare properties with long leases

Invest in a growing company with a property stock in the healthcare sector. All properties are fully leased with 20-year leasing agreements. The loan is for 6–18 months with biannual interest payments. Annual return is up to 10% and the loan is secured by a real estate mortgage and surety.

Översikt

Ett fastighetsbolag som är inriktat på utveckling, förvärv och uthyrning av vårdfastigheter i Mälardalen och Göteborgsområdet. Efterfrågan på denna typ av vårdboende är stor och enbart i Mälardalsregionen saknas över 500 vårdplatser.

Bolaget äger sex fastigheter som värderas till ca 66 mkr. Samtliga lokaler är fullt uthyrda med långa hyreskontrakt och de årliga intäkterna uppgår till ca 7,3 mkr med en direktavkastning på ca 11 %. Koncernen planerar att avyttra två befintliga vårdverksamheter under 2019 och medlen avses att användas till återbetalning av lånet enligt erbjudandet.

För att möjliggöra fortsatt tillväxt lånar nu bolaget in ca 13 mkr för att lösa preferensaktier som emitterades under bolagets uppbyggnadsfas. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetsbestånd om ca 66 mkr
  • Befintliga vårdboenden med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant

Capital raised
13 070 000 SEK
Repaid
Number of investors
146
Investment type
Loan
Time to maturity
6–18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18137-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account