Invest in Business premises just outside of Gothenburg

Mölnlycke

A real estate company owns a fully leased industrial property just outside Gothenburg. The loan is for up to 24 months with the possibility of repayment. The annual return is 9% and the loan is secured by real estate mortgage, share pledge and directly enforceable guarantee.

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en fullt uthyrd industrifastighet i Mölnlycke, ca tio min från centrala Göteborg. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 6 000 kvm fördelat på sex lokaler som nyttjas för bland annat verkstad, lager och kontor. De befintliga hyresgästerna har huserat i lokalerna i ca 10 - 20 år.

Fastigheten har ett attraktivt läge längs riksväg 40 och värderas i dagsläget till ca 49 mkr med en årlig direktavkastning om ca 7,6 %. Koncernen äger ytterligare hyresfastigheter i Göteborgsområdet.

Bolaget lånar nu in upp till 5,5 mkr för att frigöra kapital till förmån för pågående och kommande projekt inom koncernen. Lånet löper upp till 24 mån med möjlighet till amortering. Årsavkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen från koncernens moderbolag.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrda lokaler med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant
  • Attraktivt läge intill riksväg 40